26 Eylül 2012 Çarşamba

12. sınıf edebiyat kitap cevaplari

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 30-31-32-33-35-36
 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa  30-31-32-33-35-36
Sayfa 30-31
1-CeLaL’in hayatını anLatıyor Arkadaşı hakkında biLgi veriyor2-a-CeLaL-Şiir-Şairb-CeLaL’in şiirLeriaşkLarışairLik yönü3-YazıLır4-Anı türünün devamıdır5-a-AçıkyaLındurututarLı oLmayan cümLe: “Bu konuşmaLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLanır; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya katıLır ve CeLaL akıLcıbiLimseL yoLLaR dışında paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışıLan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir çözüm önerisi- getirirdi ”b-Birkaç cümLe hariç AçıkduruyaLın bir metin6-Terim: fenomeLPsikoLojik gerçekLeriç sezikavram:biLgiçLikgurbetsomurt Lukdik sözLkvefaörseLnmeksırtkangünLk hayatta : kanı kaynamakekmek parası7-sadeanLaşıLır konuşma havası içinde söyLenmiş8-ögretici anLatım9-cumhuriyet dönemi hatıra geLeneği
Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 37-38-39-40
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 37-38-39-40 taki ölçme değerlendirmelerin cevapları www.talebedunyasi.com

1.Doğru yanlış
-D
-D
-D
2.Boşluk doldurma
1-Deneme denir
2-Gezi yazısı türünün...
3.Eserler
Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42 ile 56 arası
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 www.talebedunyasi.com
42
saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok
3: görüşler...1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını
2:şiirin ana rengine ulaşılmasını
3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını
4: şiirin okuyanıda etkilemesini şiiride anlamlı kılmasını....

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
denizlerin :::
derin ler redif aksız redif
bucaksız
yapraksız

takvim
resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye
deniz
düşüncesizDevamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57 ile 64 Arası
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
sayfa 57 de İÇİMİZDEN BİRİ adlı şiir toplumsal bir şiir. çobanın hayatını anlatıyor. çobanın askere gittiğini fakat tanınmadığını sırtına bir bazlama(ekmek) bağlayarak, davulsuz zurnasız askere gönderildiğini fakat ağanın oğlunun şanlı bir düğünle davullu zurnalı askere gittiğini söylüyor
Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 67-68-69-73-74-76-76-77
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 67-68-69-73-74-76-76-77

sayfa 67-68-69 


1)aliterasyon(t,l,z),azonans(l harfi),kafiye düzeni abab

2)bilmiyorum

3)11li hece ölçüsü

4)kayan yıldız gibi gecedeki izden istiare var.başka not almamışım

6)halay çeken kızlar 4er dizelik 3 birim,koşma dörder dizelik 6 birim

7)halay

9)bunu yazmamşım.motif olarak kullanılmıştır denilebilir.

10)ritim ve müzikalite baglantısı vardır.bu da halay esnasında müziğin yansıtılması şeklinde verilmiştir.

11)benzerlik:hece ölçüsü
Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 88-101 Arası Tüm Cevaplar
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 Arası Tüm Cevaplar
2. Şiirde yenilik sözü, şiirin tema, yapı, ses,ahenk,dil ve anlatım özelliklerinden birinde veya birkaçında yapılacak yenilik anlamını barındırır. Bu yenilik ise, gelenekten az veya çok kopuşu, uzaklaşmayı gösterir.

 

Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları 103-104-105-106-107-128
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları 103-104-105-106-107-128
SAYFA 103

1=Benzer sesler ve ölçüsü ahengi sağlayan unsurlardır.

2=anlatım ses akışıyla sağlanmıştır.

3=Yapısı olarak 2 birimden oluşmuştur. Serbesttir

4=buradaki kelime ve kelime grupları yoksulluğu fakirliği ifade etmiştir bunun en güzel örneği zeytin ve tuzdur.

5=imgelere çok fazla yer verilmemesine rağmen göze çarpanları da var bulunan imgeler anlatımı ve temayı güçlendirmiştir.

6=TEMASI=insan sevgisi, paylaşım, kardeşlik…

7=bu şiir paylaşımı, kardeşliği bilmeyene güzel bir örnek olabilir.

8=dini kaynaklardan faydalanılmıştır. Gelenek olarak da serbest şiir geleneğidir.
Devamını oku...
 
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 144-160
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160
1. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine koymasıdır. Bu sayede bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.www.talebedunyasi.com
Devamını oku...
 
Tüm 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Tek Sayfada ( 1-114 Sayfalar Arası)

sayfa 4 
1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı.

hazırlık soruları
1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..
2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programa girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.
3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi.
biz derste bu şekilde cevapladık.
Tüm 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Tek Sayfada ( 1-114 Sayfalar Arası) Kitabın Ful cevapları www.talebedunyasi.com 12. 11. 10. Sınıf Dil ve anlatım kitabı etkinlik cevapları Ful Cevaplar. İngilizce coğrafya tarih matematik kimya biyoloji(bioloji) kitapları etkinlik cevapları Talebe Dünyası
sayfa 5
*çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek.
*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ulaşmak
*Anadoluya(halka) yönelmek

Devamını oku...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder